Η αρχική μας αδιαφορία για μια βιομηχανική και αρκετά τυπική πόλη γρήγορα έλαβε τέλος. Η παλιά πόλη της Φιλιππούπολης αποτελεί έξοχο δείγμα αρχιτεκτονικής.