Οι γέφυρες της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών εξυπηρετούν για δεκαετίες τώρα τις συγκοινωνίες και μεταφορές του νομού Ευρυτανίας. Προσφέρουν όμως και στον επισκέπτη όμορφες διαδρομές και μια άλλη αίσθηση στην καρδιά της Ρούμελης.